Skocz do zawartości

Regulamin forum


Administrator - wydawca forum.
Nick – unikalna nazwa każdego Użytkownika Forum wybierana przez niego w procesie rejestracji (forum pozwala na 1-razową zmianę nazwy po zarejestrowaniu się).
Moderator - osoba odpowiedzialna za porządek na Forum i oceniająca jakość postów, wątków, dyskusji, które może usuwać i poprawiać, jeżeli te nie są zgodne z Regulaminem.
Użytkownik – osoba korzystająca z Forum w jakiejkolwiek postaci (udział w dyskusjach, ocenianie, czytanie).
Poczta wewnętrzna – wbudowany moduł Forum, który umożliwia Użytkownikom wzajemną komunikację objętą pełną poufnością, zwany też PM lub PW. Raz w miesiącu Administrator ma prawo wyczyścić skrzynki wszystkim Użytkownikom celem uszczuplenia objętości baz danych. Zabrania się wykorzystywania PW (poczta wewnętrzna/prywatne wiadomości) do rozsyłania reklam, ofert i wszelkich innych wiadomości marketingowych i promocyjnych. Złamanie zasad użytkowania poczty wewnętrznej będzie karane permanentnym banem oraz naliczeniem kwoty 100 zł za każdą wysłaną wiadomość. Domyślnie osoby rejestrujące się z opcją 'proszę o oferty' otrzymują powiadomienia o legalnych lub prywatnych ofertach pracy - zgodnie z wyborem konta oraz zezwalają zweryfikowanym przez redakcję agencjom pracy na kontakt z nimi w tej sprawie za pośrednictwem PW.
Profil– informacje o użytkowniku podane przez samego zainteresowanego.

§I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania do odwołania.
2. Regulamin może zostać zmieniony w każdej chwili, o czym Użytkownicy będą informowani przy kolejnej wizycie na forum i proszeni o jego zaakceptowanie. 
3. Osoby nieakceptujące zapisów Regulaminu proszone są o zaniechanie użytkowania z Forum i poproszenie Administratora o usunięcie ich konta.
4. Wypowiedzi publikowane przez Użytkowników na Forum nie mogą:
a) wzywać do popełnienia przestępstw, być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, ani propagować przemocy,
b) zawierać treści obscenicznych i obraźliwych, naruszać zasad dobrego wychowania,
c) naruszać praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw podmiotowych jakichkolwiek osób trzecich
d) zawierać wirusów ani jakichkolwiek innych rozwiązań destrukcyjnych,
e) być plagiatem innych publikacji, stron internetowych bądź wypowiedzi na innych forach nie należących do Wydawcy,
f) reklamować usług, stron i podmiotów, w tym serwisów i form konkurencyjnych dla Wydawcy.

Dodatkowo uprasza się Użytkowników o bezzwłoczne informowanie o opublikowaniu postów łamiących powyższe postanowienia. Posty takie zostaną natychmiast usunięte, a ich autorzy ukarani zgodnie z niniejszym Regulaminem. W tym celu prosimy o użycie znajdującego się przy każdym poście linka zgłoś post. Osoba zgłaszająca złamanie regulaminu pozostaje anonimowa dla osób trzecich.

5. Wszyscy Użytkownicy Forum są sobie równi. Liczba napisanych postów, wiek Użytkownika, staż na Forum, jego płeć, wyznanie bądź rasa i inne podobne wyróżniki w żaden sposób nie są przyczyną do wyróżnienia bądź dyskryminacji kogokolwiek. Żaden Użytkownik nie ma prawa powoływać się na takie czynniki, jako zwiększające jego prestiż bądź dające mu jakiekolwiek przywileje.
6. Wszyscy Użytkownicy Forum są zobowiązani do posługiwania się językiem polskim, jego słownictwem oraz zasadami pisowni.
7. Wydawca Forum nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

§II. Konta Użytkowników

1. Rejestracja na Forum jest dobrowolna, ale jej brak uniemożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji Forum (posiadanie własnej, unikalnej nazwy, możliwość bycia powiadamianym o odpowiedziach, branie udziałów w konkursach, dostęp do klubów zamkniętych).
2. Wszelkie informacje podane w profilu muszą być zgodne z §I pkt. 4 Regulaminu. Użytkownicy łamiący ten przepis mogą zostać ukarani, przy czym nie wyklucza się usunięcia konta przez Administratora.
3. Profil Użytkownika nie może zawierać treści reklamowych bądź linków do stron o podobnej treści. Te same obostrzenia stosuje się do stopki i treści samych postów.
4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Przypadki multikont będą karane ostrzeżeniem lub banem.
5. Każdy Użytkownik może przyznawać oraz otrzymywać punkty "Reputacja". Ich przydzielanie jest dobrowolne i zabrania się jakichkolwiek form wymuszania ich przyznawania, w tym próśb na forum publicznym lub za pomocą poczty wewnętrznej i innych form komunikacji. Każde zgłoszone lub ujawnione naruszenie niniejszego punktu będą karane ostrzeżeniem lub banem.
6. Użytkownicy mają możliwość przyznawania tzw. Reputacji polegającej na ocenie postów. Osoby przydzielające reputację/oceny pozostają anonimowi dla pozostałych członków Forum.
7. Zabrania się używania jako loginów oraz podawania w profilu danych personalnych osób publicznych takich jak gwiazdy filmowe, telewizyjne, dziennikarze, politycy oraz nazw produktów, marek i usług. Zakaz dotyczy również zamieszczania ich zdjęć w profilu. Każde zamieszczane tam zdjęcie musi być własnością właściciela profilu, co oznacza, że osoba ta musi mieć do niego prawa autorskie. Niezastosowanie się do niniejszego punktu będzie karane ostrzeżeniem lub usunięciem konta.
8. Użytkownik może wystąpić o usunięcie konta. Usunięcie konta oznacza usunięcie nazwy użytkownika oraz jego danych personalnych z bazy danych, w tym maila. Napisane posty, tematy, blogi oraz wszelka inna aktywność na forum nie podlegają usunięciu i pozostają podpisane skróconą wersją pierwotnej nazwy Autora według wzoru Autor - A...r. Usunięcie konta należy zgłaszać w dziale Sprawy forum (Prywatne pytania Forumowiczów do administracji).
9. Podany podczas rejestracji adres e-mail będzie wykorzystywany jedynie przez system forum pozwalający Użytkownikom obserwowanie tematów i informowania ich o nowych postach i odpowiedziach, a także informacji o nowych wiadomościach wysyłanych wewnętrzną pocztą forum. Częstotliwość powiadomień oraz ich zakres każdy Użytkownik może dowolnie ustawiać w swoim profilu. 

§III. Wątki i posty

1. Nazwa wątku powinna świadczyć o jego zawartości. W przeciwnym wypadku nazwa ta będzie zmieniana przez Moderatora. Za zamieszczanie w wątku treści niezwiązanych z jego tematem ich autor może zostać ukarany ostrzeżeniem
2. Wszelkie sprawy prywatne lub niedotyczące tematyki Forum powinny zostać przekazywane za pomocą Prywatnych Wiadomości (dalej zwanych PW lub PM) lub innych komunikatorów.
3. Zakazuje się umieszczania tego samego wątku w kilku działach Forum. Takie wątki będą usuwane, a ich autorzy mogą zostać ukarani.
4. Posty niemerytoryczne lub odbiegające od tematu będą usuwane, a ich Autorzy ostrzegani lub usuwani z forum.
5. Post naruszające w jakikolwiek sposób §I pkt. 4 Regulaminu będą natychmiast usuwane, bez względu na intencje ich autorów.
6. Wszelkie przejawy nabijania postów będą zwalczane ostrzeżeniami
7. Zabrania się reklamowania innych stron bądź forów, w tym stron i forum będących konkurencją dla Wydawcy niniejszego forum.
8. Zabrania się publikować posty pisane w całości wielkimi literami, dotyczące pornografii oraz zawierające słowa powszechnie uważana za obraźliwe, a także - ze względu własnego bezpieczeństwa - podawanie na forum własnych adresów mailowych, zamieszkania i numerów telefonów (do kontaktu między użytkownikami służy wewnętrzny system pocztowy).
9. Użytkownicy są zobowiązani do dbania o czytelność i sensowność wypowiedzi w swoich postach. Użytkownicy, których posty są notorycznie nieczytelne lub trudno zrozumiałe narażają się na kary wg niniejszego Regulaminu.
10. Administrator i Moderatorzy maja prawo do edycji wszelkich postów, w celu polepszenia ich czytelności bądź dostosowania do wymogów niniejszego regulaminu.
11. Do zamieszczania wątków niezwiązanych bądź luźno związanych z tematyką forum służy dział Inne rozmowy.
12. Zabrania się dodawania w postach i tematach ofert, reklam i innych materiałów marketingowych. Każda próba złamania tego punktu będzie karana permanentnym wykluczeniem z forum oraz naliczeniem kary w wysokości 500 zł za każdą taką publikację.
13. Zabrania się umieszczania postów i tematów wprowadzających w błąd, będących elementem marketingu szeptanego. Każdorazowa próba złamania tego punktu będzie karana permanentnym banem oraz naliczeniem kary w wysokości 500 zł za każdą taką publikację. 
14. Oferty pracy można publikować wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (Klub - Legalne oferty pracy oraz Prywatne oferty pracy). Ogłoszenia mogą dodawać Użytkownicy zarejestrowani, posiadający uprawnienia nadane przez administratora forum. Ogłoszenia muszą zawierać pełne szczegóły oferty (opis stanu zdrowia podopiecznego oraz proponowaną stawkę wynagrodzenia).
15. Uwagi krytyczne kierowane do osób, firm lub usług dodawane w tematach opinii muszą być konstruktywne, zawierający pełny obraz opisywanej sytuacji, oparte wyłącznie na własnych doświadczeniach i pozbawione agresji. Wpisy odbiegające od ww. zasad będą usuwane. Tematy i posty nie mogą naruszać praw i dóbr osób trzecich (przypominamy, że słowa oszust, oszustwo, złodziej mogą zostać użyte wyłącznie co do osoby lub firmy skazanej prawomocnym wyrokiem w przytaczanej sprawie. W tematach opinii bez względu na charakter wpisu (pozytywny, negatywny) mogą pisać wyłącznie osoby posiadający doświadczenia we współpracy z poddawanym ocenie podmiotem. Nazwy podmiotów oraz opinie mogą padać wyłącznie w tematach opinii (Opinie o agencjach, opinie o przewoźnikach). 

§IV. Moderatorzy i Użytkownicy

1. Za dbałość o wygląd Forum, zgodność wypowiedzi Użytkowników z Regulaminem, bieżące rozstrzyganie sporów i inne sprawy odpowiadają Moderatorzy.
2. Dyskusję z moderatorem można prowadzić wyłącznie w dziale Sprawy forum (prywatne pytania do moderatora). Dyskutowanie z decyzjami moderatorów na forum publicznym będzie skutkowało usunięciem posta i przyznaniem ostrzeżenia.
3. Wszystkie sprawy dotyczące pomysłów, życia forum należy zgłaszać w ww. miejscu. 

§V. Kary

1. Na Forum obowiązują ostrzeżenia, którym przypisano punkty:

Spamowanie = 10 pkt. (punkty nigdy nie wygasają)
Multikonto = 10 pkt. (punkty nigdy nie wygasają)
Wulgaryzmy = 1 pkt. (punkty wygasają po 31 dniach)
Niestosowanie się do uwag moderacji = 1 pkt. (punkty wygasają po 31 dniach)
Pisanie nie na temat = 1 pkt. (punkty wygasają po 31 dniach)
Umieszczanie tematów/postów w nieodpowiednich działach = 1 pkt. (punkty wygasają po 31 dniach)
Dyskryminowanie Forumowiczów = 2 pkt. (punkty wygasają po 31 dniach)
Obrażanie Forumowiczów = 2 pkt. (punkty wygasają po 31 dniach)
Działalność dywersyjna (narzekanie na forum, dyskusja z moderacją, straszenie odejściem) = 1 pkt. (punkty wygasają po 31 dniach)
Prowokowanie kłótni = 1 pkt. (punkty wygasają po 31 dniach)
Atakowanie forum = 1 pkt. (punkty wygasają po 31 dniach)

Punkty sumują się:

1 pkt. = bez konsekwencji
2 pkt. = 1-dniowy zakaz pisania
3 pkt. = 2-dniowy zakaz pisania
4 pkt. = 3-dniowy zakaz pisania
5 pkt. = 4-dniowy zakaz pisania
6 pkt. = 5-dniowy zakaz pisania
7 pkt. = 6-dniowy zakaz pisania
8 pkt. = 14-dniowy zakaz pisania
9 pkt. = 31-dniowy zakaz pisania
10 pkt = ban, bez możliwości powrotu na forum

§VI. Podpisy i emblematy

1. W podpisie nie można używać powiększonej czcionki.
2. Podpis nie może zawierać dużych obrazków, które powodują "rozjeżdżanie się" Forum. Dopuszczalny rozmiar obrazka w podpisie wynosi 400x50 pikseli.
3. Treść podpisu nie może łamać §I pkt. 4 Regulaminu.
4. W przypadku nie przestrzegania powyższych punktów sygnaturka będzie zmieniana bądź nawet konto Użytkownika będzie blokowane.
5. Zabrania sie umieszczania w podpisie adresów innych For dyskusyjnych oraz jakichkolwiek treści reklamowych, w tym również odnośników do innych stron internetowych, co dotyczy także samych postów, ich tematów oraz profili. 

§VII. Formularze i multiformularz 
1. Wypełnienie formularzy indywidualnych poszczególnych agencji pracy i multformularza jest dobrowolne i jednoznaczne z przekazaniem ich odbiorcom zgody na wykorzystanie przekazanych danych w celach rekrutacyjnych. Odbiorcy formularza stają się jednocześnie jedynym/jedyni podmiotami przetwarzającymi ww. dane.
2. Opiekunkaradzi.pl nie prowadzi bazy danych Użytkowników korzystających z formularzy indywidualnych poszczególnych agencji i multiformularza. Dane z formularzy są dostarczane bezpośrednio w szyfrowanym połączeniu jego odbiorcom.
3. Odbiorcą każdego formularza indywidualnego jest jedna agencja, której nazwa widnieje w formularzu.
4. Odbiorcami multiformularza pozwalającego aplikować do wielu agencji naraz są agencje z grupy agencje pracy. Ich bieżąca lista jest dostępna na liście agencji pod adresem: https://opiekunkaradzi.pl/praca-w-niemczech-dla-opiekunek-formularze-agencji
5. Każdy formularz jest wysyłany w tzw. bezpiecznym połączeniu szyfrowanym https. Zabezpieczenie to jest stosowane na każdej stronie forum. 


Korzystanie z Forum oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Rekomendowane komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia

×