Skocz do zawartości

Regulamin forum


Regulamin

Nick – unikalna nazwa każdego Użytkownika Forum wybierana przez niego w procesie rejestracji (forum pozwala na 1-razową zmianę nazwy po zarejestrowaniu się).
Moderator - osoba odpowiedzialna za porządek na Forum i oceniająca jakość postów, wątków, dyskusji, które może usuwać i poprawiać, jeżeli te nie są zgodne z Regulaminem.
Użytkownik – osoba korzystająca z Forum w jakiejkolwiek postaci (udział w dyskusjach, ocenianie, czytanie).
Administrator - wydawca forum: Mediosfera sp. z o.o., ul. Kasprzaka 70, 41-303 Dąbrowa Górnicza. NIP: 629-25-01-136.
Poczta wewnętrzna – wbudowany moduł Forum, który umożliwia Użytkownikom wzajemną komunikację objętą pełną poufnością, zwany też PM lub PW. Raz w miesiącu Administrator ma prawo wyczyścić skrzynki wszystkim Użytkownikom celem uszczuplenia objętości baz danych. Zabrania się wykorzystywania PW (poczta wewnętrzna/prywatne wiadomości) do rozsyłania reklam, ofert i wszelkich innych wiadomości marketingowych i promocyjnych. Złamanie zasad użytkowania poczty wewnętrznej będzie karane permanentnym banem oraz naliczeniem kwoty 100 zł za każdą wysłaną wiadomość. Domyślnie osoby rejestrujące się z opcją 'proszę o oferty' otrzymują powiadomienia o legalnych lub prywatnych ofertach pracy - zgodnie z wyborem konta oraz zezwalają zweryfikowanym przez redakcję agencjom pracy na kontakt z nimi w tej sprawie za pośrednictwem PW.
Profil– informacje o użytkowniku podane przez samego zainteresowanego.

§I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania do odwołania.
2. Regulamin może zostać zmieniony w każdej chwili, o czym Użytkownicy będą informowani przy kolejnej wizycie na forum i proszeni o jego zaakceptowanie. 
3. Osoby nieakceptujące zapisów Regulaminu oraz tzw. Netykiety proszone są o zaniechanie użytkowania z Forum i poproszenie Administratora o usunięcie ich konta poprzez formularz na stronie https://opiekunkaradzi.pl/settings/deactivate/.
4. Wypowiedzi publikowane przez Użytkowników na Forum nie mogą m.in.:
a) wzywać do popełnienia przestępstw, być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, ani propagować przemocy,
b) zawierać treści obscenicznych i obraźliwych, naruszać zasad dobrego wychowania,
c) naruszać praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw podmiotowych jakichkolwiek osób trzecich
d) zawierać wirusów ani jakichkolwiek innych rozwiązań destrukcyjnych,
e) być plagiatem innych publikacji, stron internetowych bądź wypowiedzi na innych forach nie należących do Wydawcy,
f) reklamować usług, stron i podmiotów, w tym serwisów i form konkurencyjnych dla Wydawcy.

Dodatkowo uprasza się Użytkowników o bezzwłoczne informowanie o opublikowaniu postów łamiących powyższe oraz inne postanowienia niniejszego regulaminu. Posty takie zostaną usunięte/wyedytowane, a ich autorzy ukarani zgodnie z niniejszym Regulaminem. W tym celu prosimy o użycie znajdującego się przy każdym poście linka zgłoś post, a w przypadku jego braku przez support. 

5. Wszyscy Użytkownicy Forum są sobie równi. Liczba napisanych postów, wiek Użytkownika, staż na Forum, jego płeć, wyznanie bądź rasa i inne podobne wyróżniki w żaden sposób nie są przyczyną do wyróżnienia bądź dyskryminacji kogokolwiek. Żaden Użytkownik nie ma prawa powoływać się na takie czynniki, jako zwiększające jego prestiż bądź dające mu jakiekolwiek przywileje.
6. Wszyscy Użytkownicy Forum są zobowiązani do posługiwania się językiem polskim, jego słownictwem oraz zasadami pisowni.
7. Wydawca Forum nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

§II. Konta Użytkowników

1. Rejestracja na Forum jest dobrowolna, ale jej brak uniemożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji Forum (posiadanie własnej, unikalnej nazwy, możliwość bycia powiadamianym o odpowiedziach, branie udziałów w konkursach, dostęp do klubów zamkniętych).
2. Wszelkie informacje podane w profilu muszą być zgodne z §I pkt. 4 Regulaminu. Użytkownicy łamiący ten przepis mogą zostać ukarani, przy czym nie wyklucza się usunięcia konta przez Administratora.
3. Profil Użytkownika nie może zawierać treści reklamowych bądź linków do stron o podobnej treści. Te same obostrzenia stosuje się do stopki i treści samych postów.
4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Przypadki multikont będą karane banem. Multikontem jest także stworzenie nowego konta po usunięciu lub straceniu konta pierwotnego (pojawienie się na forum pod nową nazwą jest zabronione). 
5. Każdy Użytkownik może przyznawać oraz otrzymywać punkty "Reputacja". Ich przydzielanie jest dobrowolne i zabrania się jakichkolwiek form wymuszania ich przyznawania, w tym próśb na forum publicznym lub za pomocą poczty wewnętrznej i innych form komunikacji. Każde zgłoszone lub ujawnione naruszenie niniejszego punktu będą karane ostrzeżeniem lub banem.
6. Użytkownicy mają możliwość przyznawania tzw. Reputacji polegającej na ocenie postów.
7. Zabrania się używania jako loginów oraz podawania w profilu danych personalnych osób publicznych takich jak gwiazdy filmowe, telewizyjne, dziennikarze, politycy oraz nazw produktów, marek i usług oraz innych nazw wprowadzających w błąd. Zakaz dotyczy również zamieszczania ich zdjęć w profilu. Każde zamieszczane tam zdjęcie musi być własnością właściciela profilu, co oznacza, że osoba ta musi mieć do niego prawa autorskie. Niezastosowanie się do niniejszego punktu będzie karane ostrzeżeniem lub usunięciem konta. Zaleca się nie podawać w loginie swojego adresu mailowego czy nazwiska. 
8. Użytkownik może wystąpić o usunięcie konta. Usunięcie konta oznacza usunięcie danych personalnych z bazy danych (w tym zdjęć i grafik własnego autorstwa) z wyłączeniem adresu mailowego (o ile nie zawiera on danych osobowych) oraz wykorzystywanych adresów IP i plików cookies w celu ich zabezpieczenia na wypadek ewentualnych późniejszych roszczeń osób fizycznych, podmiotów i instytucji państwowych, ochrony przed roszczeniami oraz możliwości wykluczenia tworzenia mulltikont, a zwłaszcza manipulowania rankingami i paraliżowania życia forum (ochrona forum i Forumowiczów) - tj. uzasadniony interes Administratora. Na pozostawiany adres e-mail nie będą wysyłane żadne wiadomości i informacje. Napisane posty, tematy, blogi oraz wszelka inna aktywność na forum ze względu na ważny interes Administratora nie podlegają usunięciu. Po usunięciu konta jego nazwa może zostać zmieniona na podobną lub dowolnie inną w przypadku uznania jego nazwy za dane osobową (nazwisko). Administrator zaleca nie podawać swoich danych osobowych w panelu konta, ani w postach (nazwisko, telefon itp.). Procedurę Usunięcie konta należy rozpocząć na stronie https://opiekunkaradzi.pl/settings/deactivate/.
9. Podany podczas rejestracji adres e-mail będzie wykorzystywany jedynie przez system forum pozwalający Użytkownikom obserwowanie tematów i informowania ich o nowych postach i odpowiedziach, a także informacji o nowych wiadomościach wysyłanych wewnętrzną pocztą forum. Częstotliwość powiadomień oraz ich zakres każdy Użytkownik może dowolnie ustawiać w swoim profilu. 
10. Redakcja pozostawia sobie możliwość usunięcia konta bez podania przyczyny lub jego czasowego zawieszenia.
11. Redakcja może zmienić lub wymusić zmianę nazwy konta bez podania przyczyny. 

§III. Wątki i posty

1. Nazwa wątku powinna świadczyć o jego zawartości. W przeciwnym wypadku nazwa ta będzie zmieniana przez Moderatora. Za zamieszczanie w wątku treści niezwiązanych z jego tematem ich autor może zostać ukarany ostrzeżeniem
2. Wszelkie sprawy prywatne lub niedotyczące tematyki Forum powinny zostać przekazywane za pomocą Prywatnych Wiadomości (dalej zwanych PW lub PM) lub innych komunikatorów.
3. Zakazuje się umieszczania tego samego wątku w kilku działach Forum. Takie wątki będą usuwane, a ich autorzy mogą zostać ukarani.
4. Posty niemerytoryczne lub odbiegające od tematu będą usuwane, a ich Autorzy ostrzegani lub usuwani z forum.
5. Post naruszające w jakikolwiek sposób §I pkt. 4 Regulaminu będą natychmiast usuwane, bez względu na intencje ich autorów.
6. Wszelkie przejawy nabijania postów będą zwalczane ostrzeżeniami
7. Zabrania się reklamowania innych stron bądź forów, w tym stron i forum będących konkurencją dla Wydawcy niniejszego forum.
8. Zabrania się publikować posty pisane w całości wielkimi literami, dotyczące pornografii oraz zawierające słowa powszechnie uważana za obraźliwe, a także - ze względu własnego bezpieczeństwa - podawanie na forum własnych adresów mailowych, zamieszkania i numerów telefonów (do kontaktu między użytkownikami służy wewnętrzny system pocztowy).
9. Użytkownicy są zobowiązani do dbania o czytelność i sensowność wypowiedzi w swoich postach. Użytkownicy, których posty są notorycznie nieczytelne lub trudno zrozumiałe narażają się na kary wg niniejszego Regulaminu.
10. Administrator i Moderatorzy maja prawo do edycji wszelkich postów, w celu polepszenia ich czytelności bądź dostosowania do wymogów niniejszego regulaminu.
11. Do zamieszczania wątków niezwiązanych bądź luźno związanych z tematyką forum służy dział Inne rozmowy.
12. Zabrania się dodawania w postach i tematach ofert, reklam i innych materiałów marketingowych. Każda próba złamania tego punktu będzie karana permanentnym wykluczeniem z forum oraz naliczeniem kary w wysokości 500 zł za każdą taką publikację.
13. Zabrania się umieszczania postów i tematów wprowadzających w błąd, będących elementem marketingu szeptanego. Każdorazowa próba złamania tego punktu będzie karana permanentnym banem oraz naliczeniem kary w wysokości 500 zł za każdą taką publikację. 
14. Oferty pracy można publikować wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (Klub - Legalne oferty pracy oraz Prywatne oferty pracy). Ogłoszenia mogą dodawać Użytkownicy zarejestrowani, posiadający uprawnienia nadane przez administratora forum. Ogłoszenia muszą zawierać pełne szczegóły oferty (opis stanu zdrowia podopiecznego oraz proponowaną stawkę wynagrodzenia). W trosce o bezpieczeństwo Opiekunów korzystających ze strony opiekunkaradzi.pl, ogłoszenia agencyjne mogą dodawać wyłącznie podmioty prowadzące swoją działalność od przynajmniej 3 miesięcy (za wyjątkiem podmiotów polecanych przez aktywnych Abonentów), posiadające internetową historię rekrutacyjną na innych stronach i cieszące się dobrą opinią wśród oceniających je w internecie Opiekunów. Dodatkowa weryfikacja dotyczy sprawdzenia aktywnego numeru KRS, skorzystania w trakcie rejestracji w serwisie opiekunkaradzi.pl z maila w działającej domenie agencji (zarejestrowanej na dane agencji) oraz prowadzenia własnej, aktywnej strony www zawierającej pełne dane podmiotu (pełną nazwę, adres, telefon, mail) oraz politykę prywatności. Administrator pozostawia sobie możliwość odmówienia założenia konta firmowego bez podania przyczyny.   
15. Uwagi krytyczne kierowane do osób, firm lub usług dodawane w tematach opinii muszą być konstruktywne, zawierający pełny obraz opisywanej sytuacji, oparte wyłącznie na własnych doświadczeniach i pozbawione agresji. Wpisy odbiegające od ww. zasad będą usuwane. Tematy i posty nie mogą naruszać praw i dóbr osób trzecich (przypominamy, że słowa oszust, oszustwo, złodziej mogą zostać użyte wyłącznie co do osoby lub firmy skazanej prawomocnym wyrokiem w przytaczanej sprawie. W tematach opinii bez względu na charakter wpisu (pozytywny, negatywny) mogą pisać wyłącznie osoby posiadający doświadczenia we współpracy z poddawanym ocenie podmiotem. Nazwy podmiotów oraz opinie mogą padać wyłącznie w tematach opinii (Opinie o agencjach, opinie o przewoźnikach). Przed dodaniem komentarza oceniającego należy wypełnić ankiety na podstawie, których powstaje Ranking firm i przewoźników (zasady). Próby manipulowania rankingiem będą ujawniane publicznie i dokładnie opisywane, a konta zamieszane w ww. proceder usuwane z bezwzględnym zakazem powrotu na forum (dla każdego przyszłego konta). 
16. Użytkownik dodający treści na forum (posty, tematy, blogi, poradniki i inne) oświadcza, że jest ich jedynym autorem i nie naruszają one praw osób trzecich. Autor przekazuje wydawcy forum bezpłatnie, nieodwołalnie i bezterminowo prawa autorskie do nich wraz ze zgodą na ich przetwarzanie i publikowanie w całości lub we fragmentach w prasie, radiu, telewizji i internecie za wyjątkiem zdjęć dodawanych na forum w dziale galeria oraz jego innych miejscach.

§IV. Moderatorzy i Użytkownicy

1. Za dbałość o wygląd Forum, zgodność wypowiedzi Użytkowników z Regulaminem, bieżące rozstrzyganie sporów i inne sprawy odpowiadają Moderatorzy. W klubach - Liderzy (założyciele klubu) oraz wskazani przez nich moderatorzy.
2. Dyskusję z moderatorem można prowadzić wyłącznie w supporcie (https://opiekunkaradzi.pl/support/). Dyskutowanie z decyzjami moderatorów na forum publicznym będzie skutkowało usunięciem posta i przyznaniem ostrzeżenia, a w skrajnych przypadkach terminowym zawieszeniem konta, a nawet jego usunięciem.
3. Wszystkie sprawy dotyczące pomysłów, życia forum należy zgłaszać w ww. miejscu. 

§V. Kary, upomnienia, ostrzeżenia, zakazy

Na forum zakazuje się:

- naśmiewania się z innych,
- atakowania, dyskryminowania, obrażania, zastraszania, szantażowania Forumowiczów, 
- agresji i ataków,
- emotkowania - nabijania postów bez treści,
- niemerytorycznych kłótni, 
- tworzenia nieczytelnych tytułów tematów,
- umieszczanie tematów/postów w nieodpowiednich działach,
- pisania nie na temat,
- niestosowania się do uwag i sugestii moderacji,
- recydywy regulaminowej,
- używania wulgaryzmów.
- atakowania forum, paraliżowanie życia forum, zniechęcanie do forum,
- dyskutowania z decyzjami moderacji i moderacją na forum publicznym (poza supportem),

Trwałe usunięcie konta bez przyznawania ostrzeżeń ma miejsce w przypadkach:

- tworzenia multikont,
- ujawnienia tajemnicy korespondencji (PW/Support),
- spamowania i reklamowania,
- manipulowania rankingami,
- recydywy regulaminowej.

1. Na Forum obowiązują ostrzeżenia. Każde ostrzeżenie to 1 pkt, który wygasa po 60 dniach. Liczba otrzymanych punktów (upomnień) sumuje się i powoduje konsekwencje w postaci:

1 pkt. - bez konsekwencji (upomnienie, odesłanie do regulaminu)
2 pkt. - zakaz pisania (uniemożliwienie dodawania treści na forum) przez 3 godziny
3 pkt. - zakaz pisania przez 6 godzin
4 pkt. - zakaz pisania przez 9 godzin
5 pkt. - zakaz pisania przez 12 godzin
6 pkt. - zawieszenie konta (zablokowanie dostępu do forum) na 1 dzień
7 pkt. - zawieszenie konta na 2 dni
8 pkt. - zawieszenie konta na 3 dni
9 pkt. - zawieszenie konta na 4 dni
10 pkt. - zawieszenie konta na 5 dni
11 pkt. - zawieszenie konta na 6 dni
12 pkt. - zawieszenie konta na 7 dni
13 pkt. - zawieszenie konta na 8 dni
14 pkt. - zawieszenie konta na 9 dni
15 pkt. - zawieszenie konta na 10 dni
16 pkt. - zawieszenie konta na 14 dni
17 pkt. - zawieszenie konta na 21 dni
18 pkt. - ban bezterminowy

Moderacja nie odpowiada na pytania dotyczące raportów oraz przyznawanych lub nieprzyznawanych kar. Moderacja ocenia posty bezspornie i nie staje po żadnej ze stron.

Sumowanie punktów oznacza, że każdy kolejny punkt powiększa łączną pulę punktów zgodnie z ww. wyszczególnieniem. Tym samym konsekwencje jednostkowej kary będą zaostrzone o ewentualny próg posiadanych punktów (zakazy pisania). Część punktów wygasa pomniejszając łączną liczbę punktów zgodnie z ww. opisem i tym samym zmniejszając ewentualne konsekwencje jednostkowej kary. Przykład: otrzymanie 1 punktu ostrzeżenia nie niesie za sobą konsekwencji regulaminowych, ale w przypadku posiadania np. aktywnych 10 punktów Forumowicz poniesie karę przypisaną 11 punktom (suma obecnych i bieżących punktów: 10+1). Punkty kasują się po 60 dniach licząc od dnia ich przyznania.  

Moderacje nie analizuje kontekstu dyskusji, nie czyta między wierszami i nie ocenia historii dyskusji. Wyłącznej ocenie podlega moderowany w danej chwili post.

Upomnienia są podawane do publicznej wiadomości w jednym z działów forum. 

§VI. Gry na forum
1. Walutą wirtualną na forum są żetony, które nie posiadają poza forum żadnej wartości.
2. Za zdobyte i wygrane żetony można wyłącznie grać na forum oraz kupować wirtualne przedmioty.
3. Forum nie umożliwia kupowania żetonów oraz wymieniania ich na realną walutę.
4. Zakupione przedmioty nie mają żadnej wartości i nie mogą być wymienione na realną walutę i przedmioty.
5. Żetony można wykorzystywać w wirtualnym sklepie oraz w grach: Blackjack i Loteria liczbowa.

§VII. Formularze i multiformularz 
1. Wypełnienie formularzy indywidualnych poszczególnych agencji pracy i multformularza jest dobrowolne i jednoznaczne z przekazaniem ich odbiorcom zgody na wykorzystanie przekazanych danych w celach rekrutacyjnych. Odbiorcy formularza stają się jednocześnie jedynym/jedyni podmiotami przetwarzającymi ww. dane.
2. Opiekunkaradzi.pl nie prowadzi bazy danych Użytkowników korzystających z formularzy indywidualnych poszczególnych agencji i multiformularza. Dane z formularzy są dostarczane bezpośrednio w szyfrowanym połączeniu jego odbiorcom natychmiast w czasie rzeczywistym.
3. Odbiorcą każdego formularza indywidualnego jest jedna agencja, której nazwa widnieje w formularzu.
4. Odbiorcami multiformularza pozwalającego aplikować do wielu agencji naraz są agencje wybrane przez wypełniającego na liście Odbiorców multiformularza. Lista dostępna jest w formularzu (pozwala wybrać dowolną liczbę odbiorców). Ich bieżąca lista jest dostępna na liście agencji pod adresem: https://opiekunkaradzi.pl/praca-w-niemczech-dla-opiekunek-formularze-agencji
5. Każdy formularz jest wysyłany w tzw. bezpiecznym połączeniu szyfrowanym https. Zabezpieczenie to jest stosowane na każdej stronie forum. 


Korzystanie z Forum oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

  • Zgadzam się 1
 Udostępnij


Opinie użytkowników

Rekomendowane komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia

O nas

Forum Opiekunkaradzi.pl służy Opiekunom osób starszych już 8 rok. W tym czasie napisali oni (Wy) 356 tysięcy postów w blisko 49 tysiącach tematach, tworzą ogromne kompendium praktycznej wiedzy o pracy w opiece w Niemczech i Szwajcarii. To przy wsparciu Społeczności forum powstały Stelomierze, Rankingi opinii, Mapa Opiekunów i pierwszy w branży opiekuńczej multiFormularz, pozwalający aplikować jednym kliknięciem do wielu agencji na raz, będacy uzupełnieniem działu pracy, w którym oferty pracy w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i we Włoszech publikuje ponad 50 sprawdzonych i polecanych firm i agencji pracy. 

logo-opiekunka1.png
Wszelkie prawa zastrzeżone 2015-2023 Opiekunkaradzi.pl 

Polityka prywatności i cookies  |  Regulamin Kontakt  |  Reklama i HR - cennik

×
×
  • Dodaj nową pozycję...