Skocz do zawartości

Polityka prywatności

Polityka prywatności portalu internetowego www.opiekunradzi.pl oraz zasady wykorzystania plików cookies

I. Polityka prywatności

Wydawca portalu www.opiekunkaradzi.pl - Mediosfera sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kasprzaka 70 w Dąbrowie Górniczej (41-303) dokłada należytej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Przez dane osobowe rozumie się dane osób korzystających z Portalu, w tym osób korzystających z usług Portalu, które wymagają rejestracji i prowadzenia konta (Użytkownicy zarejestrowani) oraz usług świadczonych bez rejestracji i prowadzenia konta (Użytkownicy niezarejestrowani), zgodnie z poniższymi zasadami.

1. Kto jest administratorem danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem danych osobowych (za wyjątkiem danych podawanych w formularzach aplikacyjnych) jest właściciel portalu www.opiekunkaradzi.pl (dalej „Portal”), Mediosfera sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kasprzaka 70 w Dąbrowie Górniczej (41-303). Kontakt elektroniczny z administratorem strony jest możliwy poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://opiekunkaradzi.pl/contact/

2. Jakie dane są przetwarzane przez Portal, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?

1) Założenie i prowadzenie konta w Portalu
W formularzu rejestracyjnym pobierane są dane dotyczące nazwy użytkownika, adresu e-mail, hasła, rodzaju konta (Użytkownik, podmiot) oraz dane o statusie pracy pozwalające określić zakres dostępności do części rekrutacyjnej serwisu (m.in. otrzymywanie ofert pracy) – w zależności od celów założenia konta w serwisie i oczekiwanych usług. Ww. dane są niezbędne do założenia i prowadzenia konta Użytkownika w Portalu oraz świadczenia mu dostępnych usług serwisu, a obowiązek ich podania wynika z umowy o świadczeniu usługi prowadzenia konta w serwisie. Podstawą przetwarzania ww. danych jest niezbędność do wykonania usługi  - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

Poza ww. danymi Użytkownik może po zalogowaniu się w serwisie uzupełnić swoje dane m.in. o: miejscowość zamieszkania, datę urodzenia, tekst o sobie oraz grafikę profilową (np. zdjęcie). Dane te są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody i nie są konieczne do korzystania z podstawowych usług serwisu, za wyjątkiem narzędzi je wykorzystujących, takich jak np. kalendarz urodzin.

2) Wykonywanie usług świadczonych przez Portalu, które nie wymagają założenia konta

Obok usługi prowadzenia konta Użytkownicy niezalogowani mogą korzystać:

1. z zakładania w wybranych częściach forum tematów i dodawania postów, gdzie wymaga się podania nawy autora ww. treści.   
2. z usługi aplikowania do pracy w charakterze opiekuna osób starszych w Polsce i zagranicą oferowanych przez zarejestrowane w serwisie firmy i agencje pracy (kliknij, by zobaczyć listę agencji). Usługa ta świadczona jest za pośrednictwem formularzy indywidualnych oraz mulitformularza (zasady korzystania z nich określa regulamin portalu). Podczas świadczenia usługi zbierane są dane  (imię i nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail niezbędne do skontaktowania się wybranego podmiotu z Użytkownikiem oraz informacje uzupełniające dotyczące oczekiwanych przez Użytkownika warunków zatrudnienia. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane podawane przez Użytkowników w formularzach rekrutacyjnych są niezbędne do świadczenia ww. usługi. Wydawca serwisu opiekunkaradzi.pl nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych podawanych przez Internautów w formularzach aplikacyjnych. Tym samym nie jest ich administratorem. Ww. dane wysyłane są w czasie rzeczywistym do wybranej lub wybranych przez Internautę agencji, które decydują o środkach i celach przetwarzania danych osobowych kandydatów. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie tych danych lub chęci ich zmodyfikowania, prosimy kontaktować się bezpośrednio z odbiorcami formularzy - np. tą samą drogą, za pośrednictwem poczty e-mailowej podanej na stronie internetowej odbiorcy lub pocztą tradycyjną pod adres podawany przez Odbiorców na ich własnych stronach www. Portal nie pośredniczy w wymianie tym podobnej korespondencji. Dane te dostępne są także w profilach agencji oraz każdym ogłoszeniu. 

3). Wykonywanie usług, które wymagają prowadzenia konta w Portalu:

Dane Użytkowników przetwarzane są również w celu świadczenia usług, do których niezbędne jest posiadanie konta w serwisie takich jak: publikowanie postów na forum, prowadzenie bloga, dodawania komentarzy i poradników, wysyłania prywatnych wiadomości, oznaczenia się na mapie opiekunów, otrzymywanie powiadomień (nowe posty, tematy, polubienia, cytaty i inne – zgodnie z ustawieniami zależnymi od osobistych preferencji), otrzymywanie newslettera i informacji o nowościach w serwisie i komunikatów wydawcy serwisu.
Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO- niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO- zgoda Użytkownika, w zakresie tych danych, które nie są obligatoryjne a podawane dobrowolnie (nie są oznaczone informacją o wymagalności ich uzupełnienia).

4). Statystki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Portalu oraz jego usprawniania i zapewnienia bezpieczeństwa korzystania.

Portal przetwarza dane o aktywności w Portalu np.: czas odwiedzin Portalu, adres IP, rodzaj urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego i innych danych gromadzonych przez oprogramowania IPS oraz system statystyczny Google Analytics oraz ReCaptcha. Przetwarzane ww. danych ułatwia korzystanie z usług portalu i poprawia jego funkcjonalność. Podstawa prawna RODO to art. 6 ust. 1 lit. f.

5) Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń.

Portal może przetwarzać podane przez Użytkownika dane takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania ze świadczonych przeze Portal usług oraz inne niezbędne dane, które pomogą dochodzić od Użytkownika roszczenia (np. naprawienia szkody, zaniechania naruszenia dóbr osobistych), których Portal może dochodzić od Użytkownika na drodze sądowej. Podstawą przetwarzania danych przez Portal jest uzasadniony interes polegający na dochodzeniu roszczeń lub ich egzekucji w drodze przymusu przed powołanymi do tego organami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6) Rozpatrywanie skarg i wniosków Użytkowników.

Portal może przetwarzać niektóre dane podane przez Użytkownika w profilu, niezbędne do rozpatrzenia złożonego przez Użytkownika wniosku lub skargi. Dane te dodatkowo Użytkownik przekazuje Portalowi w skardze lub wniosku. Dane te mogę być przetwarzane przez Portal na podstawie uzasadnionego interesu polegającego na budowaniu i utrzymywaniu z Użytkownikiem prawidłowej relacji i odpowiadaniu na jego skargi i wnioski (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7) Prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości.

Dane Użytkownika są przetwarzane przez Portal także w celach rachunkowych i sprawozdawczych. Zakres przetwarzanych danych określają przepisy obowiązującego prawa, takie jak ustawa o rachunkowości i ustawa o VAT. Podstawą przetwarzania tych danych jest wypełnienie przeze Portal obowiązków ustawowych nałożonych ustawami o rachunkowości, ustawie o podatku od towarów i usług, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Istotne jest również, że w tym zakresie dane Użytkownika są przetwarzane tylko w zakresie przewidzianym ww. przepisami prawa.

3. Czas przetwarzania danych Użytkownika

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b tj. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usług dostępnych na portalu to dane te przetwarzane są do czasu zakończenia świadczenia usługi- do czasu wykonania/zakończenia/rozwiązania łączącej Użytkownika i Portal umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną. Z wyłączeniem danych (mail, IP, cookies) pozwalających wyeliminować tworzenie multikont, manipulowania rankingami oraz Forumowiczami przez okres 5 lat ze względu na uzasadniony interes wydawcy tj. utrzymania porządku i zasad regulaminu forum

Gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody to przetwarzane są do czasu aż zgoda zostanie odwołana przez Użytkownika.

Portal może przetwarzać dane Użytkownika nawet po cofnięciu zgody lub ustaniu łączącej strony umowy na świadczenie usług w celu dochodzenia roszczeń (do końca okresu przedawnienia) lub gdy wymagają tego przepisy prawa, np. dane księgowe przez okres wskazany w odpowiednich przepisach. 

4. Prawa Użytkownika w związku z przetwarzam jego danych

Użytkownik ma prawo do żądania od Portalu dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania tych danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Usunięciu nie podlegają dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. danych przetwarzanych w związku z obowiązkiem nałożonym na Portal przez przepis prawa. Wyłączenie możliwości usunięcia tych danych wynika z art. 17 ust. 3 lit. b RODO. Użytkownik może też żądać przeniesienia swoich danych do innego administratora. W takim wypadku dane te zostaną przekazane innemu Administratorowi w ustrukturyzowanym formacie nadającym do odczytu maszynowego. Jeżeli dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody to Użytkownik może ją cofnąć w każdym czasie w sposób, w który została wyrażona. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli Użytkownik uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

II. Pliki “cookies”

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do: 
  a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu 
  b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę 
  c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: 
  Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
  Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl 
  Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 
  Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
   
 8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

O nas

Forum Opiekunkaradzi.pl służy Opiekunom osób starszych już 8 rok. W tym czasie napisali oni (Wy) 356 tysięcy postów w blisko 49 tysiącach tematach, tworzą ogromne kompendium praktycznej wiedzy o pracy w opiece w Niemczech i Szwajcarii. To przy wsparciu Społeczności forum powstały Stelomierze, Rankingi opinii, Mapa Opiekunów i pierwszy w branży opiekuńczej multiFormularz, pozwalający aplikować jednym kliknięciem do wielu agencji na raz, będacy uzupełnieniem działu pracy, w którym oferty pracy w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i we Włoszech publikuje ponad 50 sprawdzonych i polecanych firm i agencji pracy. 

logo-opiekunka1.png
Wszelkie prawa zastrzeżone 2015-2023 Opiekunkaradzi.pl 

Polityka prywatności i cookies  |  Regulamin Kontakt  |  Reklama i HR - cennik

×
×
 • Dodaj nową pozycję...