Skocz do zawartości

Warte uwagi!

Społeczność
 • Liczba dodanej zawartości

  30
 • Rejestracja

Reputacja

45 Zauważony

Informacje o profilu

 • Rodzaj konta
  Opiekunka
 • Praca
  Nie szukam pracy

Ostatnie wizyty

1401 wyświetleń profilu
 1. @nameo, A2 to poziom podstawowy, przed śreniozaawansowanym. A2 Słuchanie Potrafię zrozumieć wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane ze sprawami dla mnie ważnymi (np. podstawowe informacje dotyczące mnie i mojej rodziny, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania, zatrudnienia). Potrafię zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach. Czytanie Potrafię czytać bardzo krótkie, proste teksty. Potrafię znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady jazdy. Rozumiem krótkie, proste listy prywatne. Porozumiewanie się Potrafię brać udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mi tematy. Potrafię sobie radzić w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie rozumiem wystarczająco dużo, by samemu podtrzymać rozmowę. Samodzielne wypowiadanie się Potrafię posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, by w prosty sposób opisać swoją rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie, swoją obecną i poprzednią pracę. Pisanie Potrafię pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb. Potrafię napisać bardzo prosty list prywatny, na przykład dziękując komuś za coś. Całą klasyfikację i tabelę samooceny znajdziesz na stronie https://opiekunkaradzi.pl/forums/temat/41910-stopnie-znajomości-języka-obcego-a1-a2-b1-b2-c1-c2/
 2. Agencje pracy oceniając stopień znajomości przez Opiekuna języka obcego korzystają z Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), który określa stopień umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Przyjęta przez Radę Europy klasyfikacja zawiera sześć poziomów oznaczonych wielką literą i dodatkowo cyfrą: A1 – początkowy/początkujący, A2 – podstawowy/przed średniozaawansowanym, B1 – niższy średniozaawansowany, B2 – wyższy średniozaawansowany, C1 – zaawansowany, C2 – biegły/profesjonalny. Sprawdź na podstawie Tabeli samooceny, czy Twoja znajomość języka obcego odpowiada ocenie wystawionej Ci podczas rekrutacji: A1 Poziom podstawowy Słuchanie Potrafię zrozumieć znane mi słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące mnie osobiście, mojej rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna. Czytanie Rozumiem znane nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np.: na tablicach informacyjnych i plakatach lub w katalogach. Porozumiewanie się Potrafię brać udział w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca jest gotów powtarzać lub inaczej formułować swoje myśli, mówiąc wolniej oraz pomagając mi ująć w słowa to, co usiłuję opowiedzieć. Potrafię formułować proste pytania dotyczące najlepiej mi znanych tematów lub najpotrzebniejszych spraw – i odpowiadać na tego typu pytania. Samodzielne wypowiadanie się Potrafię używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać miejsce, gdzie mieszkam oraz ludzi, których znam. Pisanie Potrafię napisać krótki, prosty tekst na widokówce, np. z pozdrowieniami z wakacji. Potrafię wypełniać formularze (np. w hotelu) z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo. A2 Poziom podstawowy/przed średniozaawansowanym Słuchanie Potrafię zrozumieć wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane ze sprawami dla mnie ważnymi (np. podstawowe informacje dotyczące mnie i mojej rodziny, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania, zatrudnienia). Potrafię zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach. Czytanie Potrafię czytać bardzo krótkie, proste teksty. Potrafię znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady jazdy. Rozumiem krótkie, proste listy prywatne. Porozumiewanie się Potrafię brać udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mi tematy. Potrafię sobie radzić w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie rozumiem wystarczająco dużo, by samemu podtrzymać rozmowę. Samodzielne wypowiadanie się Potrafię posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, by w prosty sposób opisać swoją rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie, swoją obecną i poprzednią pracę. Pisanie Potrafię pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb. Potrafię napisać bardzo prosty list prywatny, na przykład dziękując komuś za coś. B1 Poziom niższy średniozaawansowany Słuchanie Potrafię zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mi tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafię zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących mnie prywatnie lub zawodowo – wtedy, kiedy te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie. Czytanie Rozumiem teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego. Rozumiem opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej korespondencji. Porozumiewanie się Potrafię sobie radzić w większości sytuacji, w których można się znaleźć w czasie podróży po kraju lub regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafię - bez uprzedniego przygotowania – włączać się do rozmów na znane mi tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego (np. rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania i wydarzeń bieżących). Samodzielne wypowiadanie się Potrafię łączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a także swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafię krótko uzasadniać i objaśniać własne poglądy i plany. Potrafię relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia. Pisanie Potrafię pisać proste teksty na znane mi lub związane z moimi zainteresowaniami tematy. Potrafię pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia. B2 Poziom wyższy średniozaawansowany Słuchanie Potrafię zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami – pod warunkiem, że temat jest mi w miarę znany. Rozumiem większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumiem większość filmów w standardowej odmianie języka. Czytanie Czytam ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumiem współczesną prozę literacką. Porozumiewanie się Potrafię się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że mogę prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafię brać czynny udział w dyskusjach na znane mi tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów. Samodzielne wypowiadanie się Potrafię formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które mnie interesują. Potrafię wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań. Pisanie Potrafię pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafię pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla mnie dane wydarzenia i przeżycia. C1 Poziom zaawansowany Słuchanie Rozumiem dłuższe wypowiedzi, nawet jeśli nie są one jasno skonstruowane i kiedy związki logiczne są w nich jedynie implikowane, a nie wyrażone bezpośrednio. Bez większych trudności rozumiem programy telewizyjne i filmy Czytanie Rozumiem długie i złożone teksty informacyjne i literackie, dostrzegając i doceniając ich zróżnicowanie pod względem stylu. Rozumiem artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet te niezwiązane z moją dziedziną. Porozumiewanie się Potrafię się wypowiadać płynnie i spontanicznie, bez zbyt widocznego namyślania się w celu znalezienia właściwych sformułowań. Potrafię skutecznie porozumiewać się w kontaktach towarzyskich i sprawach zawodowych. Potrafię precyzyjnie formułować swoje myśli i poglądy, zręcznie nawiązując do wypowiedzi rozmówców. Samodzielne wypowiadanie się Potrafię formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi dotyczące skomplikowanych zagadnień, rozwijać w nich wybrane podtematy lub poszczególne kwestie i kończyć je odpowiednią konkluzją. Pisanie Potrafię się wypowiadać w zrozumiałych i dobrze zbudowanych tekstach, dosyć szeroko przedstawiając swój punkt widzenia. Potrafię pisać o złożonych zagadnieniach w prywatnym liście, w rozprawce czy opracowaniu, podkreślając kwestie, które uważam za najistotniejsze. Potrafię dostosować styl tekstu do potencjalnego czytelnika.. C2 Poziom biegły/profesjonalny Słuchanie Nie mam żadnych trudności ze zrozumieniem jakiejkolwiek wypowiedzi mówionej – słuchanej „na żywo” czy odbieranej za pośrednictwem mediów – nawet przy szybkim tempie mówienia rodzimego użytkownika języka, pod warunkiem jednak, iż mam trochę czasu, by przyzwyczaić się do nowego akcentu. Czytanie Rozumiem z łatwością praktycznie wszystkie formy języka pisanego, włączając w to abstrakcyjne lub językowo skomplikowane teksty, takie jak podręczniki, artykuły specjalistyczne i dzieła literackie. Porozumiewanie się Potrafię bez żadnego wysiłku brać udział w każdej rozmowie czy dyskusji. Dobrze znam i odpowiednio stosuję wyrażenia idiomatyczne i potoczne. Wyrażam się płynnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeń. Jeśli nawet miewam pewne problemy z wyrażeniem czegoś, potrafię tak przeformułowywać swoje wypowiedzi, że rozmówcy są właściwie nieświadomi moich braków. Samodzielne wypowiadanie się Potrafię przedstawić płynny, klarowny wywód lub opis sformułowany w stylu właściwym dla danego kontekstu w sposób logiczny i skuteczny, ułatwiając odbiorcy odnotowanie i zapamiętanie najważniejszych kwestii. Pisanie Potrafię pisać płynne, zrozumiałe teksty, stosując odpowiedni w danym przypadku styl. Potrafię pisać o złożonych zagadnieniach w listach, opracowaniach lub artykułach, prezentując poruszane problemy logicznie i skutecznie, tak by ułatwić odbiorcy zrozumienie i zapamiętanie najważniejszych kwestii. Potrafię pisać streszczenia i recenzje prac specjalistycznych i utworów literackich. Czy Twoja znajomość języka obcego została przez agencję oceniona prawidłowo?
 3. Czy wiesz, że zbyt długa wkładka zamka może ułatwić złodziejowi sforsowanie drzwi? Jeżeli od strony zewnętrznej wystaje ona na więcej niż 3 mm, to pora ją szybko wymienić. Pamiętaj, że dopasowanie właściwej wkładki może uratować twoje mieszkanie przed nieproszonym gościem...
 4. Zanim wyruszycie do lasu czy parku, warto poznać sposoby na zabezpieczenie się przed kleszczami, które na przełomie maja i czerwca wykazują się największą aktywnością.
 5. 18 maja 1920 roku przyszedł na świat Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.
 6. Mieszkacie w blokach? A wiecie wszystko o zwierzątkach Waszych sąsiadów? Nie, nie pytamy o pieski, kotki, chomiczki i rybki. Pora poznać Kubę... Śpijcie dzisiaj spokojnie! I jeszcze bonus. Zastanawiasz się, czy pająki uciekają? Zdarza się, że znikają nawet na 3 tygodnie! Znikają zresztą nie tylko one...
 7. Dzisiejsza premiera "Zabawa w chowanego" to kontynuacja głośnego dokumentu „Tylko nie mów nikomu”, poświęconemu pedofilii w polskim Kościele. Produkcje Sekielskich budzą wiele emocji ze względu na skupianie się w nich wyłącznie na środowisku księży, ale trudno przejść obok nich obojętnie. Z pedofilią, bez względu na okoliczności, musimy stanowczo i jednomyślnie walczyć...
 8. Po 66 dniach przerwy swoje mecze wznawia Bundesliga. Roberta Lewandowskiego w akcji zobaczymy już w niedzielę. Pamiętacie jego 5 bramek strzelonych w 9 minut?
 9. Znacie kanał '7 metrów pod ziemią'? Jednym z gości była Opiekunka pracująca w Niemczech...
 10. Myślisz o uprawianiu nordic walking? Zacznij od wyboru kijków...
 11. Jesteś pod wrażeniem odwagi osób skaczących na bungee? Myślisz, że niczego się nie boją? Zobacz, co dzieje się na chwilę przed skokiem... Czy facetom przychodzi to łatwiej? Zdecydujesz się skoczyć?
 12. Odpowiedź jest częścią porad udzielonych przez dr Sylwię Timm. Lista pytań dostępna jest pod adresem: https://opiekunkaradzi.pl/temat/6732-pytania-do-dr-sylwii-timm/ Odpowiedź jest częścią porad udzielonych przez dr Sylwię Timm. Lista pytań dostępna jest pod adresem: https://opiekunkaradzi.pl/temat/6732-pytania-do-dr-sylwii-timm/ A co jeżeli mam zapalenie płuc i muszę sama leżeć w łóżku? Na pytanie Użytkowników serwisu opiekunkaradzi.pl odpowiada dr Sylwia Timm, prawnik, doradca i ekspert w dziedzinie pracy w opiece domowej i służbie zdrowia w Niemczech: Po pierwsze należy o tym pamiętać, że opiekunowie wykonujący pracę na podstawie umów zlecenia zawartego z agencją podlegają obowiązkowi ubezpieczania zdrowotnego. Jeżeli jesteśmy pracownikiem oddelgowanym zgodnie z przepisami prawa to powinniśmy otrzymać od Narodowego Funduszu Zdrowia Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która nas uprawni do skorzystania ze świadczeń medycznych w Niemczech. Każda opiekunka i każdy opiekun powinien sam lub za pośrednictwem agencji wystąpić przed wyjazdem o wydanie tej karty i dopiero po otrzymaniu karty EKUZ (pracowiczej, a nie turystycznej) wyjechać za granicę. Wiem, że agencje mają inne praktyki i często zapowiadają dosłanie Karty EKUZ po podjęciu pracy w Niemczech. Niestety często bywa tak , że ta karta nigdy nie dociera, co powoduje, że pracownik ryzykuje swoje zdrowie i życie, nie mając możliwości skorzystania ze świadczeń medycznych w Niemczech. Z reguły agencje w takiej sytuacji przypisują winę Narodowemu Funduszowi Zdrowia, który rzekomo na czas nie wydał karty pracownikowi. Jeżeli jedank posiadamy pracowiczą kartę EKUZ i zachorowaliśmy np. na zapalenie płuc to powninniśmy w pierwszej kolejności udać się do lekarza i natychmiast poinformować zleceniodawcę o niemożności świadczenia pracy oraz przedstawić mu zwolnienie lekarskie. Jeżeli w Polsce zostały zapłacone składki na ubezpieczenie chorobowe, które są w przypadku umowy zlecenia składkami dobrowolnymi, to mamy prawo do zasiłku chorobowego za okres czasu przez który pozostajemy na zwolnieniu lekarskim. Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego następuje na nasz wniosek. Opiekun lub opiekunka powinna złożyć w tym celu pisemny wniosek do agencji, która jest zobowiązana następnie zarejestrować pracownika w ZUSie. Od tej pory pracownik objęty jest również ubezpieczeniem chorobowym. Ze względu na nasz stan zdrowia decyzja o powrocie do kraju powinno się podjąć przede wszystkim po konsultacji z lekarzem i poinformować o podjętej decyzji agencję. dr Sylwia Timm
 13. Odpowiedź jest częścią porad udzielonych przez dr Sylwię Timm. Lista pytań dostępna jest pod adresem: https://opiekunkaradzi.pl/temat/6732-pytania-do-dr-sylwii-timm/ Odpowiedź jest częścią porad udzielonych przez dr Sylwię Timm. Lista pytań dostępna jest pod adresem: https://opiekunkaradzi.pl/temat/6732-pytania-do-dr-sylwii-timm/ Zbliża się termin mojego wyjazdu, ale agencja nie może znaleźć zmienniczki. Czy mogę w takim razie wyjechać zgodnie z planem i zostawić podopieczną bez opieki? Na pytanie Użytkowników serwisu opiekunkaradzi.pl odpowiada dr Sylwia Timm, prawnik, doradca i ekspert w dziedzinie pracy w opiece domowej i służbie zdrowia w Niemczech: To zależy od tego jak ta kwestia została uregulowana w umowie. Dlatego należy zapoznać się najpierw z treścią umowy lub umów, które zawarliśmy z agencją. Jeżeli z treści umowy nie wynika nic innego to prawnie nie jesteśmy zobowiązani do świadczenia pracy po upływie okresu pracy na który zawarta została umowa. Agencja nie może też na nas wywierać presji lub szantażować brakiem wypłaty wynagrodzenia, jeżeli nie zgadzamy się na dłuższy pobyt i postępujemy zgodnie z treścią zawartej z nimi umowy. Takie działania agencji są bezprawne. To na agencji jako stronie umowy z rodziną leży obowiązek zabezpieczenia opieki podopiecznemu. Jeżeli agencja nie jest w stanie się z tego obowiązku wywiązać to ona ponosi odpowiedzialność z tego tytułu. Dodatkowo możemy się zabezpieczyć tym, że odpowiednio wcześniej (przykładowo z tygodniowym lub 2 tygodniowym wyprzedzeniem) na piśmie potwierdzamy dla agencji termin naszego wyjazdu (dzień i godzina opuszczenia miejsca pracy). dr Sylwia Timm
 14. Odpowiedź jest częścią porad udzielonych przez dr Sylwię Timm. Lista pytań dostępna jest pod adresem: https://opiekunkaradzi.pl/temat/6732-pytania-do-dr-sylwii-timm/ Odpowiedź jest częścią porad udzielonych przez dr Sylwię Timm. Lista pytań dostępna jest pod adresem: https://opiekunkaradzi.pl/temat/6732-pytania-do-dr-sylwii-timm/ Co należy zrobić w przypadku agresywnych zachowań podopiecznego? Czy można zmusić agencję do rozwiązania umowy z rodziną, by nie narażać innych Opiekunów? Na pytanie Użytkowników serwisu opiekunkaradzi.pl odpowiada dr Sylwia Timm, prawnik, doradca i ekspert w dziedzinie pracy w opiece domowej i służbie zdrowia w Niemczech: W przypadku agresji lub innego aktu przemocy, których doznaliśmy ze strony podopiecznego lub członków jego rodziny lub kogokolwiek innego należy dokonać natychmiastowego zgłoszenia tego faktu na policji i poinformowania o tym agencji, najlepiej na piśmie lub mailowo. Agencja ma bowiem obowiązek ochrony życia i zdrowia opiekunek i opiekunów, nawet jeżeli są oni tylko jej „zleceniobiorcami”. Wywiązanie się z tego obowiązku w takiej sytuacji powinno polegać na podjęciu jak najszybciej odpowiednich kroków ze strony agencji zabezpieczających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia opiekunów zagrożonych w procesie pracy. Brak natychmiastowej reakcji ze strony agencji i podjęcia natychmiastowych kroków w celu zabezpieczenia naszego zdrowia fizycznego i psychicznego może być podstawą do wypowiedzenia umowy zlecenia ze skutkiem natychmiastowym i uzasadniać nasze roszczenia odszkodowawcze w stosunku do agencji. Niestety w rzeczywistości agencje często nie tylko nie wywiązują się ze swojego obowiązku, ale nawet przypisują winę opiekunce lub opiekunowi, oskarżając ich o sprowokowanie agresji Jeżeli potrafimy udowodnić (np. zeznania świadków, poszkodowanych, zgłoszenie na policję, dowody na poinformowanie agencji o aktach agresji), że agencja świadomie działa narażając życie i zdrowie opiekunów to możemy dokonać odpowiedniego zgłoszenia w prokuraturze. dr Sylwia Timm
 15. Odpowiedź jest częścią porad udzielonych przez dr Sylwię Timm. Lista pytań dostępna jest pod adresem: https://opiekunkaradzi.pl/temat/6732-pytania-do-dr-sylwii-timm/ Odpowiedź jest częścią porad udzielonych przez dr Sylwię Timm. Lista pytań dostępna jest pod adresem: https://opiekunkaradzi.pl/temat/6732-pytania-do-dr-sylwii-timm/ Czy istnieje stowarzyszenie opiekunek? Na pytanie Użytkowników serwisu opiekunkaradzi.pl odpowiada dr Sylwia Timm, prawnik, doradca i ekspert w dziedzinie pracy w opiece domowej i służbie zdrowia w Niemczech: - Nie słyszałam o żadnym stowarzyszeniu opiekunek istniejącym w Polsce czy w Niemczech. Znane jest mi natomiast założone w Szwajcarii Stowarzyszenie Opiekunek "[email protected]". Stowarzyszenie to powstało z inicjatywy Pani Bożeny Domańskiej, wspaniałej działaczki i opiekunki. Warto zajrzeć na ich polskojęzyczną stronę internetową (http://care-info.ch/pl/). Opiekunów i opiekunki w Szwajcarii zrzesza też związek zawodowy Unia, który doradza, zrzesza i walczy o ich prawa. Unia jest największym i najszybciej rozwijającym się związkiem zawodowym w Szwajcarii. Jest także największą organizacją zrzeszającą emigrantów i emigrantki. Mają oni również polskojęzyczną stronę i prowadzą wraz z Panią Anną Kaczorowską i Aliną Badowską, także opiekunkami i aktywnymi działaczkami, regularne spotkania dla opiekunów i opiekunek http://www.gutepflege.ch/cee-pl/ Unia wydała również bardzo obszerną broszurę na temat pracy w opiece, która jest dostępna w języku polskim po linkiem https://www.unia.ch/fileadmin/user_upload/Arbeitswelt-A-Z/Pflege-Betreuung/Brochure-Moje_prawa_jako_opiekunka__opiekun.pdf dr Sylwia Timm


O nas

Forum OpiekunkaRadzi.pl służy Opiekunom osób starszych już 7 rok! W tym czasie napisali oni (Wy) 356 tysięcy postów w blisko 49 tysiącach tematach, tworząc ogromne kompendium praktycznej wiedzy o pracy w opiece w Niemczech i Szwajcarii. To przy wsparciu Społeczności forum powstały Stelomierze, Rankingi opinii, Mapa Opiekunów i pierwszy w branży opiekuńczej multiFormularz, pozwalający aplikować jednym kliknięciem do wielu agencji na raz, będący uzupełnieniem działu pracy, w którym oferty pracy w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i we Włoszech publikuje ponad 50 sprawdzonych firm i agencji pracy.

logo-opiekunka1.png
Wszelkie prawa zastrzeżone 2015-2021 Opiekunkaradzi.pl
Polityka prywatności i cookies | Regulamin | Kontakt | Reklama i HR

×
×
 • Dodaj nową pozycję...